Feb
10
2020

Säkert brun och smal

Tags:

Melanotan

Jag letade efter ett säkert sätt att bli brun på. Alltså inte att vara ute i solen och bli brun där man kan bränna sig. Jag förstod att svaret var Melanotan… Att köpa melanotan kan visa sig vara ett smart sätt att bli brun och smal samtidigt. Melanotan 2 har effekten att huden blir brun utan att solens skadliga strålar når huden med uv-strålar. Helt klart värt att testa iaf då det inte är så dyrt.

0
Apr
13
2019

Darknet – en källa till frihet?

Darknet nås med webbläsaren TOR eller motsvarande. Darknet beskrivs ofta som kriminellt och att det är där på nätet folk handlar knark, droger och vapen. Att man kan handla anonymt är sant och att det förvisso säljs en hel del olagliga produkter stämmer också – men Darknet i sig är inte kriminellt, verkligen inte. Darknet är bara anonymt.

Kringgå internet-filter som för fullt sätts upp

Detta är viktigt. Det sätts upp filter efter filter på nätet med olika ursäkter. Det fanns en tid i internets begynnelse där det var lite av vilda västern. Detta försöker olika politiska krafter sätta stopp för och de söker mer och mer kontroll över den information som finns tillgänglig. Det pratas om länkskatt och censur-filter. Detta slipper du på Darknet och lär sig alla att behärska tekniken för att ta sig ut på Darknet så har allmänheten frihet igen.

0
Dec
03
2014

Friheten til å underholde en mening

Friheten til å underholde en mening og uttrykke det i tale , skrift eller bilde som er nedfelt i Verdenserklæringen , artikkel 19 , samt konvensjonen om sivile og politiske rettigheter , artikkel 19. Ytringsfriheten har nye muligheter , med spredningen av Internett i verden . På bare ett milligram av et sekund , informasjon og meninger spres til hundrevis av tusenvis av mottakere over hele verden.

DONT SHUT UP!

Generelt om ytringsfrihet

Ytringsfrihet hører sammen, bl.a. frihet mening de mest grunnleggende rettigheter og friheter i et demokratisk samfunn. Mulighet til å uttrykke sin mening og forme opinionen i ulike saker har lenge vært ansett som en viktig forutsetning for de politiske prosessene for å jobbe i en demokratisk måte. Meningsfrihet er ubegrenset, mens retten til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter kan begrenses og bør utvises under særskilt ansvar, for eksempel av hensyn til andres rettigheter og friheter. Ytringsfrihet kan forårsake skade, for eksempel ved å bli oppfattet som støtende, egge diskriminering eller vold, eller ved å avsløre opplysninger som har negative konsekvenser, enten for den enkelte eller for samfunnet som helhet. Ytringsfriheten i andre ord, visse grenser.
Hvorfor tale?
En grunnleggende ideen bak ytringsfriheten er at alle skal kunne ta del i et mangfold av meninger om alle de sakene som vi tar felles beslutninger på. Ytringsfrihet er vanligvis beskrevet som viktig for demokratiet fordi det gir informasjon som skal distribueres fritt, og derfor borgere og beslutningstakere bedre i stand til å nå informerte beslutninger. Ytringsfriheten kan også sies å spille en mer kritisk funksjon ved informerte borgere og frie medier får gode muligheter til å vurdere og gi uttrykk for sine synspunkter på hvordan den offentlige makt utøves.

Videre ytringsfrihet bidra til å bekjempe korrupsjon. Man kan også motivere ytringsfriheten på grunnlag av en demokratisk likestillingsperspektiv. En politisk regime der beslutninger tas ved flertalls blir en legitim regjering først av alle borgere har hatt muligheten til å uttrykke sine synspunkter på en bestemt sak. Videre friheten en individuell rettighet som gir den enkelte rett til å uttrykke sine synspunkter og å kommunisere med andre.

Ytringsfriheten i Grunnloven

Sverige, som de fleste andre demokratiske stater en skriftlig grunnlov. I mange land kalles en slik grunnlov for konstitueringen av vårt lands grunnlov. I Sverige vi spesielt fire forskjellige konstitusjoner, og det er i regjeringen (RF) som de grunnleggende prinsippene i den svenske regjeringsform er etablert. I de fleste demokratier, ytringsfrihet garantert i grunnloven, så også i Sverige. Alle er mot offentlige institusjoner uttrykks, dvs. ytringsfrihet, skriftlig eller bilde, eller på annen måte kommunisere informasjon og uttrykke tanker, meninger og følelser (2 Ch. 1 § RF). Instrumentet av Regjeringens portal er også det nære forholdet mellom demokratisk styring og ytringsfrihet klart formulert: ”All offentlig makt utgår fra folket. Det svenske demokratiet er basert på meningsfrihet og allmenn og lik stemmerett ”(1 Ch. 1 § RF).

Restriksjoner på ytringsfriheten?

Begrensninger av den generelle ytringsfriheten kan gjøres i vanlig lov (konstitusjonelle formen er ikke nødvendig). Evnen til å vedta slike lover er begrenset. En begrensning av bl.a. ytringsfriheten kan bare gjøres for å tilfredsstille et formål akseptabelt i et demokratisk samfunn, og må ikke gå lenger enn det som er nødvendig av hensyn til formålet som foranlediget den. Begrensningen må ikke gå så langt som å utgjøre en trussel mot den frie meningsdannelse som en av populære offentlige stiftelser. En begrensning kan ikke gjøres utelukkende på grunnlag av politisk, religiøs, kulturell eller annen oppfatning (2 Ch. 21 § annet ledd RF). Begrensninger finnes i lov f.eks i form av regler for taushetsplikt og strafferettslige bestemmelser om ærekrenkelser og oppfordring til rasehat.

0
Sep
10
2014

Att trycka är frihet!

Att ett tryckeri skulle vara föremål för censur och förtryck i Sverige är helt otänkbart, men det här är ett förekommande fenomen i många länder! Inte minst i de så kallade diktatur länder. Vi har väl alla fått höra hur folk som jobbar på till exempel en tidnings tryckeri i Kina eller en annan diktatur stat blivit arresterade, torterade och till och med avrättade bara för att de har tryckt ut vad de tycker eller vad någon annan tycker om till exempel den politiska situationen i deras respektive länder! Det låter helt absurd men det här är vardag för många som arbetar med tryckeri och liknande branscher i många länder! Så nästa gång du besöker ett tryckeri kom ihåg att det som folk där håller på med är ett heligt arbete för folk i många andra länder! Alltså enkla saker så som trycksaker för konferens kan leda till gripande och död i ett land medan i Sverige detta är lika vanligt och alldagligt som att köpa bröd!

0
Jul
21
2014

Kyros cylinder: Deklaration om mänskliga rättigheter

Detta är vad som står i Wikipedia om mänskliga rättigheters idè-ursprung!

Kyros cylinder eller Kyroskrönikan är en cylinder av lera, daterad till 500-talet f. Kr., upptäckt 1879 i Babylon, där den Persiska kungen Kyros II lät inskriva information om sin härstamning, sin seger över Babylonien och de förtryckta folkens befrielse. Proklamationen, som utfärdades 538 f.Kr. berör religionsfrihet och rättstrygghet och har betraktats som den första människorättsliga förklaringen.

Delar av texten finns ingraverad över ingången till FN-högkvarteret, som en gåva från Mohammad Reza Pahlavi, den dåvarande shahen av Iran. Den betraktas här och av vissa forskare som första deklarationen för mänskliga rättigheter. Detta då Kyros deklarerar att han frigett Babyloniens befolkning från sina bojor och låtit alla gudar återvända till sina tempel. Denna tolkning anses av andra forskare vara felaktig och övertolkande eftersom texten tillkommit i ett specifikt historiskt kontext och är ett uttryck för perserkungens personliga religion, zoroastrismen. Dessutom behandlar texten endast rätten att fritt utöva sin religion och sina lokala kulturella seder och traditioner.

 

Upptäckten och tydningen av cylindern i Tranemo har till viss del visat att Bibelns beskrivning av Kyros stämmer överens med den akemenidiska självbilden.

Kyros politiska tänkande och religiösa öppenhet har utövat ett stort inflytande på sin eftervärld, från antika grekiska författare som Xenofon till USA:s grundlagsfäder.

I am Cyrus, king of the universe, the great king, the powerful king, king of Babylon, king of Sumer and Akkad, king of the four quarters of the world, son of Cambyses, the great king, king of the city of Anshan, grandson of Cyrus, the great king, ki[ng of the ci]ty of Anshan, descendant of Teispes, the great king, king of the city of Anshan

 1. [When … Mar]duk, king of the whole of heaven and earth, the ……. who, in his …, lays waste his…….
 2. [………………………………………………………………] broad? in intelligence, …… who inspects (?) the wor]ld quarters (regions)
 3. [……………………………………………………..…] his [first]born (=Belshazzar), a low person, was put in charge of his country,
 4. but [……………………………………………………………………….] he set [a (…) counter]feit over them.
 5. He ma[de] a counterfeit of Esagil, [and …..……….]… for Ur and the rest of the cult-cities.
 6. Rites inappropriate to them, [impure] fo[od-offerings ………………………………………………….] disrespectful […] were daily gabbled, and, as an insult,
 7. he brought the daily offerings to a halt; he inter[fered with the rites and] instituted […….] within the sanctuaries. In his mind, reverential fear of Marduk, king of the gods, came to an end.
 8. He did yet more evil to his city every day; … his [people …………….…], he brought ruin on them all by a yoke without relief.
 9. Enlil-of-the-gods became extremely angry at their complaints, and […] their territory. The gods who lived within them left their shrines,
 10. angry that he had made (them) enter into Shuanna (Babylon). Ex[alted Marduk, Enlil-of-the-Go]ds, relented. He changed his mind about all the settlements whose sanctuaries were in ruins,
 11. and the population of the land of Sumer and Akkad who had become like corpses, and took pity on them. He inspected and checked all the countries,
 12. seeking for the upright king of his choice. He took the hand of Cyrus, king of the city of Anshan, and called him by his name, proclaiming him aloud for the kingship over all of everything.
 13. He made the land of Guti and all the Median troops prostrate themselves at his feet, while he shepherded in justice and righteousness the black-headed people
 14. whom he had put under his care. Marduk, the great lord, who nurtures his people, saw with pleasure his fine deeds and true heart,
 15. and ordered that he should go to Babylon. He had him take the road to Tintir (Babylon), and, like a friend and companion, he walked at his side.
 16. His vast troops whose number, like the water in a river, could not be counted, were marching fully-armed at his side.
 17. He had him enter without fighting or battle right into Shuanna; he saved his city Babylon from hardship. He handed over to him Nabonidus, the king who did not fear him.
 18. All the people of Tintir, of all Sumer and Akkad, nobles and governors, bowed down before him and kissed his feet, rejoicing over his kingship and their faces shone.
 19. The lord through whose help all were rescued from death and who saved them all from distress and hardship, they blessed him sweetly and praised his name.
 20. I am Cyrus, king of the universe, the great king, the powerful king, king of Babylon, king of Sumer and Akkad, king of the four quarters of the world,
 21. son of Cambyses, the great king, king of the city of Anshan, grandson of Cyrus, the great king, ki[ng of the ci]ty of Anshan, descendant of Teispes, the great king, king of the city of Anshan,
 22. the perpetual seed of kingship, whose reign Bel (Marduk)and Nabu love, and with whose kingship, to their joy, they concern themselves. When I went as harbinger of peace i[nt]o Babylon
 23. I founded my sovereign residence within the palace amid celebration and rejoicing. Marduk, the great lord, bestowed on me as my destiny the great magnanimity of one who loves Babylon, and I every day sought him out in awe.
 24. My vast troops were marching peaceably in Babylon, and the whole of [Sumer] and Akkad had nothing to fear.
 25. I sought the safety of the city of Babylon and all its sanctuaries. As for the population of Babylon […, w]ho as if without div[ine intention] had endured a yoke not decreed for them,
 26. I soothed their weariness; I freed them from their bonds(?). Marduk, the great lord, rejoiced at [my good] deeds,
 27. and he pronounced a sweet blessing over me, Cyrus, the king who fears him, and over Cambyses, the son [my] issue, [and over] my all my troops,
 28. that we might live happily in his presence, in well-being. At his exalted command, all kings who sit on thrones,
 29. from every quarter, from the Upper Sea to the Lower Sea, those who inhabit [remote distric]ts (and) the kings of the land of Amurru who live in tents, all of them,
 30. brought their weighty tribute into Shuanna, and kissed my feet. From [Shuanna] I sent back to their places to the city of Ashur and Susa,
 31. Akkad, the land of Eshnunna, the city of Zamban, the city of Meturnu, Der, as far as the border of the land of Guti – the sanctuaries across the river Tigris – whose shrines had earlier become dilapidated,
 32. the gods who lived therein, and made permanent sanctuaries for them. I collected together all of their people and returned them to their settlements,
 33. and the gods of the land of Sumer and Akkad which Nabonidus – to the fury of the lord of the gods – had brought into Shuanna, at the command of Marduk, the great lord,
 34. I returned them unharmed to their cells, in the sanctuaries that make them happy. May all the gods that I returned to their sanctuaries,
 35. every day before Bel and Nabu, ask for a long life for me, and mention my good deeds, and say to Marduk, my lord, this: “Cyrus, the king who fears you, and Cambyses his son,
 36. may they be the provisioners of our shrines until distant (?) days, and the population of Babylon call blessings on my kingship. I have enabled all the lands to live in peace.”
 37. Every day I increased by [… ge]ese, two ducks and ten pigeons the [former offerings] of geese, ducks and pigeons.
 38. I strove to strengthen the defences of the wall Imgur-Enlil, the great wall of Babylon,
 39. and [I completed] the quay of baked brick on the bank of the moat which an earlier king had bu[ilt but not com]pleted its work.
 40. [I …… which did not surround the city] outside, which no earlier king had built, his workforce, the levee [from his land, in/int]o Shuanna.
 41. [… …………………………………………………………….with bitum]en and baked brick I built anew, and [completed] its [work].
 42. [……………………………………………………..] great [doors of cedar wood] with bronze cladding,
 43. [and I installed] all their doors, threshold slabs and door fittings with copper parts. [……………………..]. I saw within it an inscription of Ashurbanipal, a king who preceded me;
 44. [……………………………………………] in its place. May Marduk, the great lord, present to me as a gift a long life and the fullness of age,
 45. [a secure throne and an enduring rei]gn, [and may I …… in] your heart forever.

a. [Written and check]ed [from a…]; (this) tablet (is) of
b. Qishti-Marduk, son of […].

0
Apr
22
2014

Yttrandefrihet!

Yttrandefrihet och andra grundläggande friheter är under hård press . Den brittiske historikern David Irving dömdes nyligen till tre års fängelse för att ha förnekat att Förintelsen ägt rum .
Danmark har för några år sedan infört EU-terrorlagen på ett sådant sätt att folk kan få fängelse om de kommer med uttalanden som kan tolkas som stödjande för organisationer som kallas terroristorganisationer . Kjaersgaard kräver folk deporterade om de kommit med uttalanden om att hon tror skadar landet . Salman Rushdie fick leva under jorden i flera år på grund av en bok han skrivit . Theo van Gogh mördades på grund av hans filmer . Danska serietecknare måste leva under polisskydd på grund av karikatyrerna av Muhammed . Och i regeringens nya anti – terrorism -paket , måste PET ha rätt att få all information om oss alla .
Jag tror att vi måste diskutera det mest grundläggande i hur vi uppfattar en demokrati . Demokrati är inte bara att majoriteten bestämmer . Demokrati är också att det finns en öppen debatt om olika synvinklar . Det faktum att minoriteterna skyddas i förhållande till vissa grundläggande rättigheter , till exempel till . diskriminering kan inte ske . Och vi respekterar i princip rätt att vara olika och ha olika attityder .

Det bredare tillämpningsområde bör ges till yttrandefrihet är större krävs från den demokratiska offentligheten där yttrandefriheten utövas . Ett offentligt för att kunna motverka åsikter och uttalanden som hotar eller bryter mot grundläggande värderingar i samhället. Om (nästan) allt är tillåtet, ger de höga moraliska krav på hantering av yttrandefriheten och den demokratiska kulturen .
På samma sätt, desto större inskränkningar i yttrandefriheten sker, desto mindre demokratiska spelet kommer att vara och de mindre utvecklade kommer att bli en demokratisk kultur .

Fogh inte delta
Även om det är avskyvärt att någon förnekar Förintelsen, är svaret inget förbud mot sådana yttranden . Mods Varet är snarare en stark offentlig inblandning i den offentliga debatten, eftersom styggelser kan motbevisas och kraftigt fördömt . Ett sådant fördömande är inte en begränsning av yttrandefriheten, och fråntar inte människor som David Irving sin rätt att uttrycka sina åsikter – utan ett försvar av demokratiska och humanistiska värderingar och ideal .
Tyvärr premiärministern vägrar att delta i en debatt . Han kommer inte, som ambassadörer begärt i sin skrivelse i höstas för att uttrycka sin egen åsikt om med Muhammed-teckningarna, Louise Freverts hemsida, kultur Brian Mikkelsen yttranden eller Radio Holgers rasistiska uttalanden . Men medan premiärministern hävdar han försvarar yttrandefriheten, gör han ingenting jämfört med de inskränkningar i yttrandefriheten, har han blivit antagen .

Rätten att tala
Vi var flera som varnade för att yttrandefriheten har lidit skada som terrorism paketet antogs . Och nu har vi tyvärr konsekvenser . Föreningen Rebellion har en vädjan uppmuntras att starta insamlingar till förmån för FARC och PFLP, som är, respektive, en colombiansk och en palestinsk befrielserörelse . Eftersom båda organisationerna har betecknats som terroristorganisationer av EU och därmed på terrorlistanEU har i regel överklagande förbjudits med hänvisning till den danska terrorlagstiftningen.
Unity stöder inte dessa organisationer eftersom de inte är, enligt vår uppfattning, är tillräckligt rena händer över sin praktik . Men alliansen stöder helt rätt att diskutera om och med dessa organisationer .
Därför, den gröna alliansens riksdagsgrupp publicerade Rebell överklagande på webbplatsen www.ytringsfrihed.nu, men också skrivit att Unity inte stödjer den specifika samlingen . Denna olydnad åtgärd kom till ett abrupt slut fredag ​​24 februari .
Vår ISP valt , efter hot från polisen att tas ut med delaktighet i brott mot antiterroristlagstiftningför att eliminera överklagandet av webbplatsen .
Sådana åtgärder måste beaktas censur . Det råder ingen tvekan om att den gröna alliansens riksdagsgrupp har krävt en ursäkt att våra handlingar har fördömts eller kritik . Nej, vi pratar om polisen – på grundval av en lista som reflekterar en del politisk kohandel mellan EU och USA – kan ta en debatt om lagstiftning terrorism konsekvenser för demokrati och yttrandefrihet . Och det gjordes utan att en domstol har ännu slagit fast att dessa organisationer faktiskt terroristorganisationer. Vad händer nu? Har Jyllands-Posten och andra tidningar så ta inte information och observationer om organisationer på terroristlistanoch riskera deras hemsida också stängas?

Avstånd från yttranden
Det skulle vara en stor debatt om yttrandefrihet, med Jyllands – Posten och premiärministern kan engagera sig i.
Om vi ​​ska gå vidare i debatten om yttrandefrihet, då måste vi diskutera om att tillämpa samma yttrandefrihet för alla, eller om det finns olika standarder för styrande och de som de håller med och sedan resten av oss på andra sidan. Och om hur vi kan främja en öppen demokratisk debatt om hur till förbud och censur kan förbjuda tal, vi är oense i.
Det kräver också att vi förkastar yttranden, vi håller inte med, oavsett om de kommer från präster, politiker, tidningar eller imamer .

0
Mar
11
2014

Spara hundralappar varje månad

Ett smart sätt att spara hundralappar varje månad och få pengar över till annat är att samla lån och krediter med ett samlingslån. På så vis kan du bli av med dyra räntor och får mer pengar över till annat varje månad. Inte nog med att du sparar pengar, du får bättre koll på ekonomin med och missar inga räkningar på grund av att du har räkningar via sms och mail och på pappersfaktura. Så gör dig själv en tjänst. Samla dina lån och krediter och slå ihop dina lån och spar tid och ekonomi.

0