Kyrkan

Seder och norm i kyrkan, vett och etikett vid begravning

Att bete sig respektfullt mot övriga sörjande

När man går på en begravning är det även viktigt att vara respektfull mot andras sätt att hantera en bortgång, alla människor uttrycker dessutom känslor på olika sätt eller i olika grader, inte minst under en begravning, och all sorg syns inte alltid på utsidan. Inga känslor är fel, men man ska givetvis uttrycka sina känslor med respekt för övriga sörjande. I sammanfattning så är inga känslor fel men man ska alltid uttrycka detta på ett respektfullt sätt för situationen och övriga sörjande.

forberedelser-blommor-600x270

Var respektfull i ditt bemötande

Man ska aldrig heller utgå från något som man inte vet, oavsett vad man tror så vet man sällan hela relationen någon hade till den avlidne eller deras förflutna tillsammans, och personer i ens närhet kan bli starkare berörda än man förväntat sig. När man kontaktat en begravningsbyrå kommer de informera de berörda om detta, men det är alltid viktigt att minnas att sorgen kommer i vågor. Vissa känner djupaste sorg under en begravning medan andra gör det veckor, eller till och med månader efteråt. Det är helt normalt att man inte kan ta in det fulla absolutet av dödsfallet inom närmaste tiden, och för många så är ett dödsfall oerhört svårt att acceptera. Det enklaste är paradoxalt nog att acceptera att det är svårt att acceptera, att acceptera att det många gånger är orättvist och orimligt.

Fikastund och lättare stämning

Begravningsceremonin följs vanligtvis av en fikastund eller lunch. Efter att man i samråd med den Begravningsbyrå man valt har planerat ceremonin så planerar man vanligtvis stunden efteråt. Det kan givetvis kännas konstigt att gå från sorgen i kyrkan till en mer lättsam tillställning med dricka och tilltugg, men det här är ett lämpligt tillfälle att samtäla med nära och kära och andra anhöriga, samt att verkligen hylla minnet av den avlidne. Här håller man vanligtvis lättare ton och pratar gott om den avlidnes liv och egenheter. Ibland håller man tal eller sång, och det vanligaste samtalsämnet är minnen man delade med den avlidne. Hitta begravningsbyrå som du känner dig trygg med så kommer de informera dig på ett respektfullt sätt hur allt ska gå tillväga.

Uppträdanden, tal och sång

Under en begravning så spelar man vanligtvis musik som den avlidna gillade specifikt eller som den önskat i sitt vita arkiv, annars musik som ligger de närmast anhöriga nära om hjärtat. På en traditionell kyrklig begravning sjunger alla gäster tillsammans vanligtvis en ungefär 2 till 4 olika psalmer, även dessa har den avlidne ofta framfört på ett eller annat sätt. Ibland spelas musik som inte är speciellt kyrklig på mer moderna begravningar, och det är även helt okej så länge man kollar läget med de berörda först. Allt ska ske med respekt för de närmast anhöriga och de som står för lokal. Här kan man alltid även prata med den berörda Begravningsbyrå som står för själva begravningen.

 

Ett vanligt upplägg för en begravning

 

Alla begravningar skiljer sig givetvis åt

Många människor har olika bilder av begravningar och hur de vanligtvis är utformade och ser ut. Det här kan bero på en rad olika saker, framförallt är det vanligtvis beroende på hur många olika begravningar man har varit på och hur dessa begravningar har sett ut. Sen så influeras även vår bild av begravningar av media och framförallt filmer. Från filmer har många bilden av en typiskt amerikansk begravning. Det finns få rätt eller fel när det kommer till begravningar, och givetvis så skiljer sig alla begravningar åt, även fast de kan vara mer eller mindre lika varandra. Här ska jag försöka ge en bild av hur en typisk kyrklig begravning i Sverige kan se ut – och framförallt hur de brukar vara utformade.

 

Begravningsceremoni i kyrkan

Det som i princip alla begravningar har gemensamt är att de startar med en begravningsceremoni i kyrkan. Gästerna samlas på kyrkans rader med närmast anhöriga längst fram i kyrkan, och när klockan slår hel börjar klockorna slå. Sen under en typisk begravning sjunger man psalmer, musik spelas, prästen läser upp livshistorien av den avlidne, och alla gäster får turas om att gå fram till kistan och ta ett sista farväl. Hur den enskilda begravningsbyrån ser ut bestäms av de närmast anhöriga i samråd med den Begravningsbyrå man valt, men givetvis får alla nära anhöriga tycka till.