Om

Ytringsfrihed är yttrandefrihet, och oavsett vilket språk de skrivs på så är det något vi står för.

Yttrandefrihet anses vara en av förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick. I alla rättsstater, även de som klassas som demokratiska, finns det dock begränsningar för yttrandefriheten, varierande mellan olika länder.

Men hur långt får friheten gå, ska man kunna köpa droger, och kunna gömma sig bakom VPN och hemliga identiteter på nätet och kunna betala med anonyma valutor? Ja det är frågan, vad tycker du?

Läs på om temat här:

Torrez Market

Dark0de Market and Dark0de Market How-To-Guide

Monero och Bitcoin

Håll dig anonym på nätet

Vad är Darknet? Bra eller dåligt?

Hur definieras rättigheten yttrandefrihet?

Nedan är från Wikipedia.

Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: ”Var och en har rätt till […] yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”.